07:33 15 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 11
ما را در دنبال کنید

سیگار ادعا کرده است که تنها در 10 سال گذشته، بیش از 19 میلیارد دالر از کمک‌های آمریکا در افغانستان حیف و میل شده است.

به گزارش اسپوتنیک، اداره بازرس ویژه آمریکا برای افغانستان "سیگار" در یک گزارش تازه خود ارقامی از کمک‌های امریکا را که در افغانستان "ناپدید، ضایع و حیف و میل شده" نشر کرده است.

در این گزارش آمده که از تاریخ اول جنوری 2018 تا 31 دسمبر 2019 گزارش‌های خود را در مورد کمک ایالات متحده به افغانستان مرور کرده و یافته است که بر علاوه 15.5 میلیارد دالر که در سال 2018 گزارش داده بود، 3/4 میلیارد دالر دیگر نیز ضایع، اختلاس یا حیف و میل شده است.

بربنیاد گزارش سیگار، از آغاز سال مالی 2002 تا 31 دسمبر سال 2019، کانگرس ایالات متحده مبلغ 134 میلیارد دالر را در بخش بازسازی افغانستان اختصاص داده است.

سیگار در حدود 63 میلیارد دالر آن را مرور کرده و یافته است که از ماه می سال 2009 تا 31 دسمبر 2019، در حدود 19 میلیارد دالر کمک های امریکا در افغانستان مفقود، ضایع، اختلاس و حیف و میل شده است.

این یافته‌ها از لابلای 111 گزارش نشر شده و 55 مورد تحقیق این اداره به دست آمده است.

از میان این پول‌ها، سیگار می‌گوید که 1.5 میلیارد دالر پول مالیه دهندگان آمریکایی ضایع شده، 300 میلیون دیگر اختلاس شده و 34 میلیون حیف و میل شده است.

از مجموع این پول‌ها، 106 میلیارد دالر برای مبارزه با مواد مخدر اختصاص داده شده بود که به گفتۀ سیگار، هیچ دست آوردی نداشته است.

سیگار گفته است که فعالیت این اداره تا 31 دسمبر سال 2019 منتج به صرفه جویی 3.2 میلیارد دالر از پول مالیه دهندگان آمریکایی شده است.

حکومت افغانستان تاکنون در این باره چیزی نگفته است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر