11:43 28 نوامبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

ریاست امنیت ملی می‌گوید که یکی از اعضای ارشد شبکه القاعده در شبه قاره هند در ولایت غزنی کشته شد.

به گزارش اسپوتنیک، ریاست امنیت ملی می‌گوید که محسن المصری، یکی از اعضای ارشد شبکه القاعده در شبه قاره هند، از ولسوالی اندر ولایت غزنی کشته شده‌است.

امنیت ملی می‌گوید که در نتیجه عملیات ویژه قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی در ولایت غزنی فرد شماره‌ دوم شبکۀ القاعده، ابو محسن المصری فرماندۀ ارشد گروه القاعده در شبه ‌قارۀ هند، کشته شد.

پیش از این، ریاست امنیت ملی گفته بود که مأموران این ریاست، در یک عملیات ویژه در مربوطات ولسوالی خوشی ولایت لوگر سه تروریست مربوط شبکه‌ی حقانی را که مصروف فعالیت‌های ضد دولتی بودند، دستگیر کرده اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر