13:37 06 مارچ 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 20
ما را در دنبال کنید

رئیس جمهور افغانستان در پیوند به بازسازی منار پنجم مصلای هرات، با والی آن ولایت گفت و گوی تیلیفونی کرد.

به گزارش اسپوتنیک، ارگ ریاست جمهوری افغانستان امروز نوشت: محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، صبح امروز با سید عبدالوحید قتالی والی هرات در خصوص بازسازی منار پنجم مصلی هرات، صحبت تیلیفونی نمود.
در ادامه این خبرنامه آمده است، که رئیس جمهور به والی هرات هدایت داد که یک گروه تخنیکی هرچه عاجل وضعیت منار پنجم مصلی هرات را ارزیابی نماید و به منظور بازسازی آن ترتیبات گرفته شود.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان نوشته است، که در مقابل، سید عبدالوحید قتالی والی هرات به رئیس جمهور اطمینان داد که به منظور بازسازی منار متذکره، نتایج یافته ها و ارزیابی های انجام شده را با مقام عالی ریاست جمهوری شریک خواهد کرد.
یادآوری می کنیم، که منارهای مصلی هرات در زمان تیموریان اعمار شده و وضعیت منار پنجم آن، نگران کننده شده است که به اساس هدایت رئیس جمهور، حکومت برای بازسازی آن اقدام خواهد داد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر