12:54 29 نوامبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

اتحادیۀ صادر کننده‌گان قالین می‌گوید که امسال۷۰درصد در صادرات قالین کشور به بازارهای جهانی کاهش آمده‌است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، مسوولان این اتحادیه، ناامنی‌ها و بحران کرونا را از علت‌هایی می‌دانند که سبب کاهش کاروبار قالین در بازارهای داخلی و خارجی شده‌است.

مسوولان اتحادیۀ صادر کننده‌گان قالین می‌گویند که امسال در حدود 250 هزار متر مربع قالین به خارج صادر شده‌است در حالی‌که این رقم در سال‌پار به در حدود 700 هزار متر مربع قالین می‌رسید.

محمد عظیم اسلم‌زاده، رئیس اتحادیۀ مولدین و صادر کننده‌گان قالین گفت: «تأثیرات بیش از حد کرونا بر تولید کننده‌گان قالین بوده‌است. بسیاری از قالین بافان در حال حاضر نمی‌توانند تولیدات شان را با بهای مناسب بفروشند؛ چون بازار بسیار کم رنگ است».

در همین حال، شماری از قالین بافان و مسوولان شرکت‌های تولیدی قالین در کشور می‌گویند که اگر صاحبان صنایع قالین در روستاهای کشور حمایت‌ نشوند این صنعت با رکود روبه‌رو خواهد شد.

سخی‌داد، صاحب یکی از شرکت‌های تولید قالین گفت: «چالش‌ها فراراه کار قالین بافان و قالین فروشان بسیار زیاد است؛ چون هیچ حمایت نمی‌شوند. تمام قالین بافان از ناگذیری در این بخش کار می‌کنند و آن‌هم با زیان».

قالین بافی و پروسس قالین با 37 مرحله از آغاز بافت تا رسیدن به مارکیت از صنایع با جذب بیشترین شغل در کشور است. هرچند گفته می‌شود که در حال حاضر یک میلیون تن در کشور مصروف قالین بافی و قالین فروشی استند، اما شماری از قالین بافان می‌گویند که با گذشت هرروز شمار قالین بافان در کشور کاهش می‌یابد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر