07:25 01 دسمبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

وزارت مالیه‌ی کشور اعلام کرده است که از آغاز سال مالی جاری تاکنون مبلغ 142میلیارد و 685 میلیون افغانی عواید ملی جمع‌آوری شده است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از روزنامه اطلاعات روز، وزارت مالیه با نشر یک اعلامیه اعلام کرده است که تنها در دو هفته‌ی اخیر، مبلغ هفت میلیارد و 170 میلیون افغانی عواید ملی جمع‌آوری شده است.

به نقل از اعلامیه، از این میان، 394 میلیون افغانی از مستوفیت‌ها، یک میلیارد و 186 میلیون افغانی از عواید مالیاتی، یک میلیارد و 757 میلیون افغانی از عواید غیرمالیاتی و سه میلیارد و 831 میلیون افغانی از بخش گمرکات به‌دست آمده است.

از سوی هم، وزارت مالیه افزوده است که از آغاز سال مالی جاری تا 17 عقرب، مبلغ 100 میلیارد افغانی معادل 57.6 درصد بودجه‌ی انکشافی و مبلغ 221 میلیارد و 731 میلیون افغانی معادل 73 درصد بودجه‌ی عادی به مصرف رسیده است.

بربنیاد معلومات این وزارت، از مجموع کل بودجه‌ی سال مالی جاری، مبلغ 321 میلیارد و 731 میلیون افغانی معادل 67 درصد آن به مصرف رسیده است.

بودجه سال مالی 1399 خورشیدی، 428 میلیارد و 380 میلیون افغانستان در نظر گرفته شده بود. از این جمله 289 میلیارد افغانی آن بودجه عادی و 139 میلیارد دیگر آن بودجه انکشافی است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر