افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 60
ما را در دنبال کنید

رئیس جمهور کشور دستور داده که بخاطر تطبیق موثر میثاق امنیتی، مهار فساد اداری در کابل به امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری واگذار گردد.

به گزارش اسپوتنیک، رئیس جمهور غنی مسئولیت مبارزه با فساد اداری را نیز با امرالله صالح؛ معاون نخست خود واگذار کرده‌است. این در حالی است که پیش از این، او به عنوان مسئول رسیدگی به وضعیت وخیم امنیتی پایتخت هم معرفی شده‌است.

آقای صالح امروز دوشنبه (26 عقرب) در صفحه فیسبوکش نوشته:"جلالتماب محترم رئیس جمهور افغانستان هدایت دادند که تیم شش و نیم بخاطر تطبیق موثر میثاق امنیتی مهار فساد اداری را نیز در کابل شامل اجندا و کار خود بسازند".

وی افزوده:" بخاطر کار موثر درین بخش عنقریب برنامه منظم جمع آوری اطلاعات و اقدام به اساس اطلاعات در هماهنگی و دخیل سازی نهاد های ذیدخل – مرتبط و ذیصلاح روی دست خواهیم گرفت".

معاون اول ریاست جمهوری کشور تاکید کرده:" در بخش مهار فساد اداری نیز مانند مباحث امنیتی ازین به بعد شما را در جریان قرار خواهیم داد".

معاون اول ریاست جمهوری کشور همچنان گفته که امنیت ملی افتخار دیگر آفرید و اینکه طرح پوشش کوچه به کوچه را به مرحله اجرایی آوردند و چنانچه وعده شده بود این طرح با سرعت صدبرابر بیشتر از گذشته تطبیق خواهد گردید. طرح اتکا به مردم دارد. مطابق به قانون اساسی مردم محور همه امور اند.

معاون اول ریاست جمهوری کشور تاکید کرده که مطابق به استراتیژی طرح شده و فعال سازی تشکیلات اقماری تیم شش و نیم امروز ولسوالی بگرامی را به بررسی گرفت. الی یک هفته دیگر در وضعیت امنیتی بگرامی تغییرات قابل لمس و قابل سنجش هویدا خواهد گردید.

صالح از چند هفته به این طرف، مسئولیت رسیدگی به بحران امنیتی کابل را بر عهده گرفته‌است.

او وعده داده بود که جرایم جنایی را در کابل به صفر خواهد رساند؛ اما تاکنون چنین نشده و در دوران فعالیت‌اش کابل گواه دو رویداد خونین و ده‌ها حمله هدفمند و رویدادهای جنایی مرگبار بوده‌است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر