افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 30
ما را در دنبال کنید

براساس گزارش دادستانی کل، 976 نفر به اتهام ارتکاب قتل از سوی دادگاه عالی به اعدام محکوم شده‌اند، اما هنوز حکم بر آنان تطبیق نشده است.

به گزارش اسپوتنیک، کمیته عدلی و قضایی کابینه دولت می‌گوید که به تعداد 976 نفر به دلیل ارتکاب قتل، از طرف دادگاه عالی محکوم به اعدام شده‌اند که تاهنوز حکم برآنان تطبیق نشده است.

 طبق معلومات دفتر مطبوعاتی سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، اعضای جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه این موضوع را از لحاظ احکام قانون، پالیسی‌های عدلی و قضایی و روند طی مراحل احکام نهایی دادگاه عالی بررسی کرده‌اند.

در این جلسه، آقای دانش رسیدگی و تعیین سرنوشت زندانیان محکوم به اعدام را حق قانونی محکومین و نیز حق اولیای دم عنوان کرده است.

دانش تأکید کرده است که این موضوع باید به‌صورت اساسی مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد.

در همین حال،‌کمیته عدلی و قضایی کابینه فیصله کرده است که اداره امور ریاست‌جمهوری در این رابطه یک طرح پیشنهادی تهیه کرده و پس از گرفتن دیدگاه دادستانی کل، دادگاه عالی و وزارت عدلیه، به ریاست‌جمهوری ارسال کند تا در مورد آن تصمیم گرفته شود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر