10:38 21 سپتمبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

رئیس جمهور افغانستان، به وزارت صحت عامه این کشور وظیفه داده است، تا برای تداوی استاد رهنورد زریاب از همه امکانات کاربگیرند.

به گزارش اسپوتنیک، وحید عمر، مشاور ارشد اشرف غنی احمدزی، در برگه توییتر خود نوشته است که رئیس جمهور افغانستان از بیماری استاد رهنورد باخبر است.
وی نوشته است که رئیس جمهور افغانستان، به سرپرستان فرهنگ و صحت عامه وظیفه داده است تا از وی عیادت کنند و برای تداوی ایشان از تمام امکانات استفاده کنند.


چند روز است که استاد رهنورد زریاب در بستر بیماری به سر میبرد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر