07:41 14 جون 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
1124
ما را در دنبال کنید

تعدادی از مجاهدین، علما و جوانان ولایات پروان و پنجشیر همایش مردمی را تحت عنوان بسیج ملی علیه طالبان برگزار کردند.

به گزارش اسپوتنیک این همایش که دیروز در اقامتگاه احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور برگزار شده بود، در آن سخنرانان به ضرورت بسیج ملی علیه طالبان تاکید ورزیدند.

احمد زبیر مسعود ‌مشاور اسبق شورای امنیت و برادرزاده احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان در این همایش مردمی با تاکید بر اینکه طالبان اراده ای برای تامین امنیت و آتش بس دایمی ندارند و از جانب هم از ماه ها بدینسو پروسه صلح دوحه را به بن بست کشانیده اند و هنوز هم دست به کشتار مردم می زنند، می گوید که بسیج ملی علیه گروه طلبان یک ضرورت حتمی و فوری می باشد.

به گفته احمد زبیر مسعود، گرچند طالبان و گروه تروریستی القاعده یک سکه دو رو هستند واگر این گروه از کشتار مردم دست نکشند و به اراده ای مردم تسلیم نشوند مردم افغانستان با یک بسیج ملی علیه این گروه خواهند ایستاد.

آقای مسعود همچنان تاکید می کند که مردم ابزارهای کافی و لازم جهت بسیج شدن علیه گروه طالبان را دارند و در صورت ضرورت علیه این گروه در سراسر کشور خواهند ایستاد.      

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر