21:13 04 مارچ 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

بانک جهانی اعلام کرده ‌است که روند پرداخت 200 میلیون دالر به افغانستان را متوقف ساخته‌است.

 به گزارش اسپوتنیک، هنری کرالی، رییس بانک جهانی در افغانستان در نامه‌یی به رییس‌جمهور غنی علت پرداخته نشدن 180 میلیون دالر این بستۀ کمکی را فراهم نشدن آمار و اطلاعات در پیوند با اقتصاد کُل از سوی بانک مرکزی گفته‌است.

رییس بانک جهانی در این نامه از  بی‌ پاسخ ماندن چندین درخواست کتبی این بانک از بانک مرکزی سخن زده‌است و خواهان مداخلۀ ریاست‌جمهوری در این روند شده‌است.

در این نامه، علت پرداخته نشدن 20 میلیون دالر دیگر تعدیلات اخیر در قانون مشارکت عامه و‌ خصوصی گفته شده‌است که بر بنیاد این تعدیلات، مدیریت پروژه‌های مشترک عامه و خصوصی از وزارت مالیه به ادارۀ امور ریاست‌جمهوری (واحد تسهیل سرمایه گذاری در ادارۀ ‌ریاست‌جمهوری)، سپرده شده‌است.

بانک جهانی امسال در مجموع 600 میلیون دالر به افغانستان تعهد کرده‌است.

از این میان تا کنون 400 میلیون دالر آن، به حکومت افغانستان پرداخته شده‌است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر