17:08 13 جون 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

بانک انکشاف آسیایی 100 میلیون دالر امریکا را به افغانستان به‌منظور مبارزه بیماری همه‌گیر کووید-19 و تاثیرات منفی آن تصویب کرده است.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت مالیه افغانستان چهارشنبه (12 قوس) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که بانک انکشاف آسیایی 100 میلیون دالر آمریکایی را به افغانستان به‌منظور مبارزه با ویروس کرونا و تاثیرات منفی آن تصویب کرده است.

در اعلامیه آمده است که «این پول در بخش‌های مبارزه با ویروس کرونا و تاثیرات منفی آن، بهبود مصئونیت اجتماعی، تقویت سیستم صحی افغانستان، کاریابی، حکومتداری خوب، مبارزه با فساد اداری، تعقیب الکترونیکی طی مراحل وجوه، و در مورد تقویت اقتصاد بزرگ کشور مصرف خواهد شد».

بانک انکشاف آسیایی نیز در یک اعلامیه گفته است که این کمک سیستم صحی، حکومت داری و مبارزه با فساد اداری را تقویت خواهد کرد.

ماساتسو آساکاوا ، رئیس بانک انکشاف آسیایی در این باره است که «بانک انکشاف آسیایی بار دیگر تعهد خود را تکرار می‌کند که افغانستان را در امر مبارزه با ویروس کرونا و تاثیرات آن بر زنده‌گی و اقتصاد افغان‌ها ، حمایت می‌کند».

 وی گفته است که «این کمک‌ها به سیستم صحی کمک خواهد کرد، باعث گسترش حمایت از مردم غریب و آسیب پدیز… و همچنان باعث تقویت اقتصاد کلان و ازدیاد وظایف خواهد شد».

بر بنیاد این اعلامیه بانک انکشاف آسیایی میزان فقر در افغانستان در سال 2017 میلادی به  55 درصد می‌رسید درحالیکه امسال به 72 درصد افزایش یافته است.

این بانک افزوده است که این کمک‌ها باعث تقویت حکومتداری خود و مبارزه با فساد  اداری خواهد شد

این در حالی است که  چند روز قبل بانک جهانی روند پرداخت 200 میلیون دالر بسته کمکی به افغانستان را متوقف کرد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر