01:37 24 سپتمبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

وزارت زراعت، آبیاری مالداری از ساخت مزرعه‌ی نماشی زعفران به زنان خبر داده است.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرده است که در ریاست زراعت ولایت کاپیسا سال جاری پنج مزرعه‌ی نمایشی زعفران برای زنان زراعت‌پیشه در این ولایت ساخته است.
در خبرنامه آمده است که ریاست زراعت این ولایت برای ایجاد این مزارع نمایشی، 500 کیلوگرام پیاز زعفران به دهقان توزیع کرده بود.
وزارت زراعت افزوده است که 70 زراعت‌پیشه را نیز در بخش چگونه‌گی کشت و ترویج زرع زعفران آموزش داده است.
یادآوری میکنیم که پیش از این سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که امسال ۱۰ درصد ساحۀ کشت زعفران در کشور افزایش یافته‌است و یافته‌های نخستین آنان نشان می‌دهند که حاصلات زعفران در سرتاسر کشور رو به افزایش است .
زعفران گیاۀ صنعتی‌یی که یکی از اقلام مهم صادراتی کشور را در سال‌های اخیر می‌سازد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر