22:04 21 جون 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
1 0 0
ما را در دنبال کنید

سروی تازه‌ی اداره‌ی احصاییه و معلومات نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ میزان فقر در افغانستان بیش از ۴۷ درصد است که نسبت به سال‌پار ۷.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از تلویزیون یک، هرچند ویروس کرونا بخش زیادی از شرکت‌های جهان را زیان رسانده و میزان بیکاری را افزایش داده است، اما در این سروی نشان داده شده است که میزان بیکاری در سال جاری در افغانستان، 18.6 درصد است که در مقایسه با سال گذشته چهار درصد کاهش را نشان می‌دهد.

در بخشی از این سروی آمده است: "بربنیاد یافته‌های این سروی، 54.4 درصد مردم در بخش کشاورزی، 17.1 درصد در بخش خدمات محلی، 10.7 درصد مردم در بخش ساخت و ساز و 9.4 درصد هم در بخش آبرسانی و مدیریت زباله‌ها مصروف کار اند".

احمدجاوید رسولی، رییس اداره‌ی احصاییه و معلومات می‌گوید که میزان فقر در سال جاری نسبت به سال گذشته از 54.4 درصد به 47.3 درصد کاهش یافته است.

بربنیاد این سروی، مصونیت غذایی نیز در کشور افزایش یافته است و تنها 27 درصد مردم مصونیت غذایی ندارند.

سروی جدید اداره‌ی احصاییه و معلومات در یک سال تکمیل شده‌است، اما انتظار می‌رود تا پایان ماه جدی نهایی شود.

این سروی 70 میلیون افغانی هزینه برداشته است و برای نخستین بار با استفاده از فن‌آوری دادها از 21 هزار خانواده گردآوری شده‌است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر