08:30 04 مارچ 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

چگونگی رأی‌دهی به نامزد وزیران موضوع دیگری است که همواره در روزهای رأی‌دهی مشکل ساز شده‌است.

به گزارش اسپوتنیک، برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان، شماری از همکاران شان را به جلوگیری از برقی‌سازی شیوۀ رأی‌دهی و حاضری اعضای مجلس متهم می‌سازند.

رییس مجلس نماینده‌گان به روز چهارشنبه می‌خواست تصمیم‌اش را برای برقی‌سازی روند رأی‌دهی و حاضری اعضای مجلس اعلام کند، اما با مخالفت شماری از اعضای مجلس روبه‌رو شد.

یکی از چالش‌ها که از چندین سال به این‌سو در شورای ملی وجود دارد، غیرحاضری اعضای شورای ملی به‌ویژه نماینده‌‎گان مجلس بوده‌است.

نهادهای ناظر بر کار پارلمان باور دارند که برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان سیاست‌گران و سرمایه‌دارانی استند که بیشتر به کارهای شخصی شان در داخل و بیرون از کشور مشغول استند و همین کار سبب شده‌است که کمتر به مجلس بیایند.

چگونگی رأی‌دهی به نامزد وزیران موضوع دیگری است که همواره در روزهای رأی‌دهی مشکل ساز شده‌است.

معامله‌های پولی و جانب‌داری در هنگام شمارش آرا از نامزد وزیران در جریان رأی‌دهی آن‌‎هم به‌علت استفاده از رأی کاغذی از اتهام‌هایی استند که همواره در مجلس نماینده‌گان جنجال برانگیز شده‌اند.

شماری از شهروندان کشور نیز اعضای مجلس نماینده‌گان را به قانون گریزی و بی‌پروایی در برابر قانون متهم می‌سازند.

هفته گذشته هیئت اداری مجلس و بخش فنی مجلس نماینده‌گان از آماده‌گی‌ها برای برقی‌سازی رأی‌دهی و حاضری اعضای مجلس سخن گفتند؛ اما اکنون روشن نیست که این کار انجام خواهد شد یا نه.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر