افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

رئیس جمهور کشور به پاس خدمات زلمی رسول، سفیر افغانستان در انگلستان نشان دولتی "غازی وزیر محمداکبرخان" را به وی اهداء کرد.

به گزارش اسپوتنیک، ارگ ریاست جمهوری یک نشر یک خبرنامه نگاشته است که محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری کشور، به پاس خدمات زلمی رسول، سفیر افغانستان نشان دولتی "غازی وزیر محمداکبرخان" را به وی اهداء کرد.

زلمی رسول از رئیس جمهور بخاطر اعتماد و اعطای نشان دولتی "غازی وزیر محمداکبرخان" تشکری کرد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر