افغانستان
دریافت لینک کوتاه
1112
ما را در دنبال کنید

معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان هشدار می دهد، بسیار زود در مورد به برخی "کارپوهان و تحلیل گران سیاسی" که هر از گاهی بی باک و بی سند دولت را به قتل و دسیسه سازی متهم می کنند، تصمیم خواهد گرفت.

به گزارش اسپوتنیک، امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری امروز سه شنبه «25 قوس» در حساب رسمی فسبوک اش نگاشته است:« شمار زیادی  گفته اند که کارشناسان – کار پوهان و تحلیل گران سیاسی هر از گاهی بی باک – بی سند – و حسب عادت دولت را متهم به قتل و دسیسه سازی می کنند. مسله را از ستره محکمه پرسیده و در پرتو تفسیر آنها ازین نوع اتهام زدن ها و وسیله شدن به دشمن درین باره تصمیم خواهیم گرفت».

امرالله صالح افزوده است، شماری عادت به این دارند که بخاطر دستیابی به شهرت لحظه ای هرچه که دل شان خواست بر ضد دولت بگویند، اما از اقدامات «قانونی خود درین باره مردم را در جریان قرار خواهیم داد.» معاون نخست ریاست جمهوری گفته است که دولت خادم ملت وحراست کننده عزت هر فرد است و «آنهایی که اتهام بی سند و بی ثبوت می بندند باید اول از وجدان خود سوال نمایند».

 معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در آخر این نوشته اش همچنان تاکید کرده است که تنها دولت قوی میتواند از عزت – جان و مال هر فرد حراست نماید.

این نخستین بار است که یک مقام دولتی بخاطر تامین امنیت بیشتر و حفظ جایگاه دولت افغانستان بگونه آشکارا تحلیلگران سیاسی را تهدید به سرکوب می نماید و آنچه انتقادهای بی اساس می خوانندش را به بررسی می گیرد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر