10:49 25 جنوری 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

معاون اول ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که نشر اعلامیه‌های جلسات شش ونیم برای یک مدت تعطیل می‌گردد.

به گزارش اسپوتنیک، امرالله صالح معاون اول ریاست‌جمهوری می‌گوید که سر از امروز پنجشنبه (4 جدی) نشر اعلامیه‌های جلسات شش ونیم برای یک مدت تعطیل می‌گردد ولی جلسات ادامه خواهد داشت.

آقای صالح می‌گوید: «سر از امروز نشر اعلامیه‌های جلسات 6:30 برای یک مدت تعطیل می‌گردد ولی جلسات ادامه خواهد داشت. قرار است پس از 2 ماه کار توام با حوصله با نهاد پولیس، ریاست امنیت ملی، شاروالی، سارنوال و دیگر بخش‌ها ارزیابی اساسی از چه شد و چه نشدهای این دو ماه را انجام دهیم».

وی افزود: «جای شک نیست که خلا های آشکار و پنهان در ساختار – نیرو – روش و وسایل وجود دارد. تثبیت گوشه های تاریک – زانو خم های غیر ضروری در اداره – و عناصر کار شکن آنهم بصورت خونسردانه یکی از کار هایی است که باید حالا انجام شود. درین مدت هیچ کس در هیچ سطح به هیچ بهانه ای برکنار و تبدیل نگردید. به همه فرصت منصفانه و یکسان داده شد که در فضای مطلق متفاوت از گذشته استعداد و توانایی خویش را به نمایش بگذارند».

معاون اول ریاست‌جمهوری همچنان گفته است «توقع مردم این است که تمرکز بیشتر در سرکوب تروریستان طالب گردد. این توقع مشروع و برحق است. تمرکز بر روش هایی که بتواند توقعات مشروع مردم را برآورده بسازد از اولویت های طلایی ما خواهد بود. ترتیب احصاییه مقایسوی چند روز را در بر خواهد گرفت بخاطر اینکه منابع باید متعدد باشد. قبل از نشر احصاییه باید تمام جر و بحث میان نهاد ها را نیز انجام بدهیم. عهد ما این بود که تبدیل نمی کنیم. بلکه ناکام را از سیستم برای همیش خارج می‌سازیم. اما این خارج سازی نباید سلیقوی باشد. بنیاد این اقدام باید احصاییه و ارقام باشد».

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر