افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

رئیس جمهور افغانستان با رئیس و اعضای شورای سرتاسری صرافان افغانستان دیدار کرد.

به گزارش اسپوتنیک، سرویس مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان، امروز شام امروز با اعضای شورای سرتاسری صرافان افغانستان دیدار کرد و مشکلات و خواست های آنان را استماع نمود.
در این دیدار، اجمل اجمدی سرپرست دافغانستان بانک نیز حضور داشت، در سخنرانی خود گفته است که کار روی اصلاحات بانکداری ادامه دارد و می خواهیم که جوازهای انفرادی صرافان را به جوازهای شرکتی تغییر دهیم.


وی افزود که اصلاحات در دافغانستان بانک جریان دارد، هماهنگی بیشتر گردیده، بحث روی چالش ها و توزیع جوازهای جدید آغاز شده و برای تامین امنیت صرافان توجه صورت گرفته است.
در عین حال رئیس جمهور افغانستان، گفت که در قسمت رسیدگی به دوسیه های صرافان اقدام خواهد شد و ضرورت واضح است که شرکت ها ایجاد شود.
آقای غنی، به رئیس دافغانستان بانک هدایت که برای یک دورۀ انتقال بالای مالیه ثابت، با صرافان به نتیجه برسد.
رئیس جمهور غنی تصریح کرد: هدف ما این است که فعالیت های صرافان بیشتر منظم و منسجم گردد و مشکل مالیات تان را وزارت مالیه حل می کند.
وی در اخیر افزود که افغانستان به طرف دیجیتال شدن میرود و در آینده انتقالات برقی تان به صورت معیاری فراهم خواهد شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر