افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 31
ما را در دنبال کنید

استاد سیاف، گفته است که اگر هر گروه یا فرد که گپ و سخنی دارد، خوب است از طرف هیأت مطرح شود.

به گزارش اسپوتنیک، استاد عبدرب الرسول سیاف رهبر جهاد و مقاومت افغانستان، در دومین نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصاحلۀ ملی هنگام سخنرانی گفته است که دولت از خود اراده جدی برای برقراری صلح نشان داده است.


آقای سیاف، افزوده است تا زمانی‌که طرف مقابل هم به صلح اراده‌ی جدی نداشته باشد، صلح نمی‌آید.
رهبر جهادی افغانستان، ضمن سپاسگذاری از هیت مذاکره کننده افغانستان گفت: "از ملت و دولت خود نمایندگی خوب کردند. راز و رمز ملت خود را درک کردند و مسؤولانه گام برداشتند. وقت بحث مذهب را مطرح کردند، تشویش داشتیم، هدف از طرح آن بحث ایجاد دوگانگی در میان شما بود که خوش‌بختانه موفق بدر شدید و متحدانه از کل افغانستان نمایندگی کردید."
استاد سیاف افزود: اکنون مذاکرات شروع شده‌است، ارتباطات فردی متوقف شود. اگر هر گروه یا فرد که گپ و سخنی دارد، خوب است از طرف هیأت مطرح شود. حرکت‌های جانبی نقش هیأت را تضعیف خواهد کرد.
قرار است دور بعدی گفتگوهای صلح در شانزدهم جدی از سر گرفته شود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر