13:01 16 جنوری 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 20
ما را در دنبال کنید

اعضای مجلس نمایندگان افغانستان خواهان معرفی بی‌درنگ نامزد وزیران تازه برای چهار وزارت و همچنان نامزد جدید برای ریاست بانک مرکزی شده اند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از آریانا نیوز، اعضای مجلس نمایندگان می گویند، که ادامه قانون شکنی ها و بی اعتنایی در برابر فیصله های این مجلس، فاصله میان حکومت و قوه مقننه را بیشتر می سازد.

امیرمحمد خاکسار مجلس نمایندگان میگوید: "حکومت باید نامزد وزیران تازه را برای گرفتن رای اعتماد به این مجلس معرفی کند تا کابینه حکومت قانونمند شود و کار باید پیش از رخصتی زمستانی مجلس نمایندگان صورت گیرد".

خدیجه الهام مجلس نمایندگان میگوید: "حکومت باید به فیصله های مجلس احترام کند و نامزد وزیران را برای گرفتن رای اعتماد معرفی کند تا کابینه به گونه قانونمند به پیش برود".

در همین حال شمار دیگر از اعضای مجلس می گویند، که حکومت مکلف است تا در پهلوی قوه مقننه برای عملی کردن قانون گام بردارد.

عبدالقیوم سجادی مجلس نمایندگان میگوید: "حکومت با نقض قانون خود فاصله میان دو قوه را ایجاد می کند و باید بر بیناد حکم قانون نامزد وزیران تازه را معرفی کند، زیرا حکومت نیاز به همکاری های قانونی مجلس نمایندگان یا قوه مقننه دارد".

مهدی راسخ مجلس نمایندگان میگوید: "بی اعتنایی حکومت برای معرفی نامزد وزیران برای ما قابل قبول نیست و باید نامزد تازه را حکومت برای ما معرفی کند در غیر آن مجلس تصمیم اش را در برابر حکومت اعلام خواهد کرد".

با این حال اعضای مجلس نمایندگان تاکید می ورزند، که تا آخر ماه جدی شورای ملی به تعطیلات زمستانی میرود اگر حکومت به قانون اعتماد دارد، باید نامزد وزیران تازه را برای تکمیل کابینه به این مجلس معرفی کند و ادامه کار سرپرست وزیران چالش های زیادی را در روند حکومت داری به میان خواهد آورد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر