10:15 19 سپتمبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی تصمیم گرفته است که برای مشوره به هیئت مذاکره کننده یک گروه فنی ایجاد شود.

به گزارش اسپوتنیک، کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی در دو روز نشست پیهم فیصله کرده است که برای مشوره به هیئت جمهوری اسلامی افغانستان یک گروه فنی ایجاد شود.

شورای عالی مصالحه ملی می گوید که این گروه فنی هنگامی به هیئت مذاکره کننده صلح مشوره خواهد داد که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در مذاکرات با بن بستی رو به رو شود.

حکومت افغانستان اطمینان می دهد که دور دوم مذاکرات در زمان از پیش تعیین شده آن به روز پنجم ماه جنوری درقطر برگذار خواهد شد.

دو روز رای زنی های هیئت جمهوری اسلامی افغانستان با کمتیه رهبری شورای عالی مصالحه ملی به هدف مشخص شدن موضع این هیئت در مذاکرات صلح و نیز حدود و صلاحیت های این هیئت در میز مذاکره برگذار شد.

حکومت افغانستان می گوید که آتش بس نخستین اولویت هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان است، اما طالبان می گویند که آتش بس پس از توافق روی چگونگی ایجاد نظام اسلامی تامین خواهد شد، اکنون پرسشی که مطرح است این است که طالبان چگونه نظامی می خواهند؟

غلام فاروق مجروح، عضو هیئت جمهوری اسلامی افغانستان، گفت: «به نظر ما جمهوری اسلامی، بهترین نوع نظام اسلامی است که از یک طرف احکام الهی تطبیق شود و از طرف دیگر اراده جمعی مردم مورد احترام قرار بگیرد.»

محمد قاسم حلیمی، وزیر ارشاد، حج و اوقاف، گفت: «تعریف نظام اسلامی را به شکلی می کنیم که مراجع بلند و معتبر جهان اسلام بالای آن اعتراف داشته باشد و به شخص حق نمی دهیم که یک تعریف بکند و آن تعریف را بر ما قبول کند.»

ریاست جمهوری نیز می پذیرد که برای جلوگیری از تاخیر در دور دوم مذاکرات، این گفت و گو ها در دوحه از سر گرفته خواهند شد.

دواخان مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور، گفت: «به دلیل این که مذاکرات با تاخیر رو به رو نشود، رییس جمهور تایید کرده است که دور دوم مذاکرات هم در دوحه از سر گرفته شود.»

قرار است که تا هشت روز دیگر دور دوم مذاکرات دردوحه آغاز شود.

تا اکنون هیئت های دو طرف در سه ماه گفت و گو، روی کار شیوه آغاز مذاکرات صلح توافق کرده اند و پیشنهاد های شان را برای گنجانیده شدن در آجندای مذاکرات به یکی دیگر سپرده اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر