01:51 20 جنوری 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

عضو هیات مذاکره کننده دولت افغانستان گفت که برای حفظ نظام کنونی، حکومت باید به شکل گیری اداره موقت تن دهد.

به گزارش اسپوتنیک، عبدالحفیظ منصور، عضو هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان گفت که در دور دوم مذاکرات صلح با گروه طالبان، بحث اصلی روی چگونگی تقسیم قدرت است و برای حفظ نظام کنونی، حکومت باید به شکل گیری اداره موقت تن دهد.

وی که در «انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان» در کابل صحبت می‌کرد اظهار داشت: «دور دوم مذاکرات [صلح] بحث روی مسائل دینی نیست. در دور دوم مذاکرات بحث روی تبادل برنامه‌های سیاسی نیست که کدام برنامه به حال افغانستان بهتر است و کدام سازگارتر است. واضح و روشن بحث روی تقسیم قدرت است.»

منصور افزود که طالبان دولت اسلامی افغانستان را پیشنهاد کرده ‌اند و حکومت هنوز بر جمهوریت و دستاوردهای سال‌های پسین پافشاری دارد، اما هیات مذاکره کنند جمهوری اسلامی افغانستان می‌گوید: با حفظ نظام ناگزیر هستیم که به طرف حکومت موقت برویم و در کنار این حفظ دستاوردها و ارزش‌های کنونی یک امر حتمی است.

گفتنی است که دور دوم مذاکرات صلح میان هیات های دولت افغانستان و گروه طالبان قرار است روز سه شنبه آینده پس از بیست روز وقفه در دوحه پایتخت قطر آغاز شود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر