06:36 15 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

شماری از آموزگاران در بدخشان در واکنش به عملی نشدن طرح یک‌سان‌سازی حقوق کارمندان خدمات ملکی دست به راهپیمایی اعتراضی زدند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از نشانه، معلمان در ولایت بدخشان به حکومت هشدار می‌دهند، در صورتی که در زمینۀ اجرای حقوق آموزگاران برخلاف قانون تبعیض روا دارد، آنان همزمان با آغاز سال تعلیمی جدید دروازه‌های همۀ مکتب‌ها را در این ولایت می‌بندند و تا زمان تحقق خواست‌های‌شان از اعتصاب کاری دست بر نخواهند داشت.


عبدالعلیم خدام، رییس شورای منتخب آموزگاران بدخشان گفت در این زمینه گفت: "پیمان‌شکنی حکومت و تبعیض آشکار آن در اجرای حقوق کارمندان حکومتی سبب شده است که آنان با راه‌اندازی این راهپیمایی علیه این بی‌عدالتی برخیزند. " اوی می‌گوید: "باوجودی‌ که دو سال پیش طرح تعدیل تنخواه‌ها از سوی دولت تصویب شده است، اما این طرح تاکنون به گونۀ یک‌سان در همۀ اداره‌های دولتی عملی نمی‌شود."
وی افزوده است که اگر دولت به خواست‌های آنها توجع نکند، درهای مکاتب را بسته خواهند کرد.
ازسویی هم زینب عطایی، آموزگار معترض دیگری در بدخشان می‌گوید که روند اجرای حقوق کارمندان دولتی در کشور تبعیض‎آمیز و غیرعادلانه است و حکومت باید به این تبعیض و بی‌عدالتی پایان دهد.
وی افزوده است که دولت به جای ایجاد سهولت برای آموزگاران، فضای آموزشی را برای آنان تنگ‌تر ساخته و با پرداخت معاش ماهوار بسیار پایین آموزگاران را در تنگنای زنده‌گی قرار داده است.
آموزگاران معترض از دولت و نهادهای مسوول می‌خواهند که هرچه زودتر طرح تعدیل و یا یک‌سان‌سازی تنخواه‌های کارکنان دولتی را نهایی و اجرایی بسازد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر