00:19 12 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

مسئولان ریاست مبارزه با حوادث غورمی گویند: چهارهزار خانوادۀ بی جا شده در آن ولایت مواد خوارکی دریافت کردند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از باختر، یک مسئول ریاست مبارزه با حوادث غور گفت، که این کمک‌  شامل؛ دوصد کیلو آرد و شش هزار پول نقد بود که به هر خانواده بی جا شده توزیع شد.

وی گفت: ریاست مبارزه با حوادث غور این کمک ها را در همکاری با دفتر سازمان غذایی جهان (WFP) برای چهارهزار خانواده یی که از اثر حوادث طبیعی و غیرطبیعی در جریان سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از بخش های آن ولایت به  شهر فیروزکوه جابه جاشده بودند، توزیع شده است.  

وی افزود: این کمک ها پس از سروی به هر خانواده موادخوراکی و پول نقد توزیع شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر