09:58 26 جنوری 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 32
ما را در دنبال کنید

والی جدید جوزجان می گوید، که هرنوع تبعیض را مردود شمرده و این اصل را مغاير آداب و اخلاق اجتماعی می داند.

به گزارش اسپوتنیک، محمد هاشم «ریيس» یکی از افسران بلندرتبه نگهبانان مارشال عبدالرشید دوستم، امروز طی مراسمی توسط محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی ارگان های محل، به صفت والی ولایت جوزجان معرفی شد.

محمد هاشم ریيس پس از معرفی شدنش در سمت ولایت، در نخستین صحبتش خطاب به مردم گفت: "منحیث فرزند شما تعهد میسپارم که در قسمت اجرای وظیفه و خدمتگذاری، از هیچنوع فداکاری دریغ نمیکنم".

وی افزود: "مبارزه در برابر بی عدالتی ها و ناملایمات در جامعه، جزء مهم برنامه های کاری من است".

او افزود، که  هرنوع تبعیض را مردود شمرده و این اصل را مغاير آداب و اخلاق اجتماعی می داند.

والی جدید جوزجان، در پاسبانی از ساحات تحت کنترول حاکمیت دولت در ولایت جوزجان گفت، که پاسبانی دلیرانه سربازان و افسرانى که در سنگرهای داغ مبارزه بر ضد مخالفان قرار دارند را، میستاید و همواره آن را پاس میدارد.

وی خطاب به منسوبین ارگان های امنیتی گفت: "همواره با شما خواهم بود و هیچگاه از حال و احوال شما فارغ نخواهم بود. موصوف در اخیر حرف هایش بر ضرورت تحکیم وحدت ملی میان مردم تاکید ورزیده و این اصل را، بخاطر مبارزه در برابر بیدادگری های مخالفین، یک امر مهم خواند".

یادآوری می کنیم، که والی جوزجان چهار روز پیش، ضمن اصدار حکم ریاست جمهوری، به عوض مولوی لطف الله عزیزی به حیث والی ولایت جوزجان انتصاب یافته بود، که امروز به مردم ولایت جوزجان رسما معرفی شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر