09:25 03 مارچ 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

شام امروز دور دوم مذاکرات بين الافغانی طی يک نشست مقدماتی آغاز گردید.

به گزارش اسپوتنیک، محمد نعیم وردک، سخنگوی گروه طالبان در رشته توییتری می‌گوید که دور دوم مذاکرات صلح افغانستان، میان هیات مذاکره کننده طالبان و دولت شام امروز طی يک نشست مقدماتی آغاز گردید.
سخنگوی طالبان گفته است: "در نشست فیصله شد که تیم های تعیین شده هر دو جانب برای بحث موضوعات اجندا روز شنبه آینده کار های خود را آغاز می‌کنند."


پیش از این نعیم وردک اظهار کرده بود که که امارت اسلامی افغانستان نیز ازطرف خود واضح می‌سازد، که دوام دیپلماسی راه خوبی برای حل منازعات است.
او همچنین نوشته بود، که امارت اسلامی به این باور است که پیمان دوحه نسخه خوبی برای حل مشکلات هر دوجهت است بنابراین ماخود را بر تعهدات انجام یافته درپیمان متعهد می‌دانیم واز جهت مقابل هم خواستارچنین تعهد هستیم.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر