افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

ادارۀ احصاییه و معلومات اعلام کرده است که تذکره‌های کاغذی که از سوی این نهاد صادر شده است، مدار اعتبار بوده و نیاز به تأییدی دوباره ندارند.

به گزارش اسپوتنیک، ادارۀ احصاییه و معلومات با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرده است که تذکره‌های کاغذی تابعیت که مطابق احکام قوانین ثبت احوال نفوس به اتباع کشور طی مراحل و صادر گردیده باشد، مدار اعبتار بوده و نیاز به تائیدی ندارند.


در اعلامیه این اداره آمده است: "ادارۀ ملی احصائیه و معلومات سر از روز دوشنبه، 22 جدی 1399 خدمات تائیدی تذکره‌های کاغذی را توقف داده و هیچ نوع تذکره را که این اداره صادر نموده باشد، تائید نمی نماید. این اداره، به منظور جلوگیری از سرگردانی و ضیاع وقت مراجعین، از تمامی شهروندان کشور نیز می‌خواهد تا از تاریخ یادشده به بعد، جهت تائیدی تذکره‌های شان به مراجع ثبت احوال نفوس در کشور مراجعه ننمایند."
ادارۀ احصاییه و معلومات خاطرنشان می‌سازد که اداره‌های دولتی و خصوصی‌ تنها در صورتی که به تذکره‌های کاغذی مشکوک شوند، می‌توانند به گونۀ رسمی برای تأییدی این تذکره‌ها به ادارۀ احصاییه و معلومات درخواست بدهند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر