06:28 18 جنوری 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 40
ما را در دنبال کنید

معاون نخست ریاست جمهوری می گوید، تاکنون نزدیک به پنجصد بلند منزل در شهر کابل موقعیت یابی شده و به دلیل تخلف جریمه خواهند شد.

به گزارش اسپوتنیک، امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری صبح امروز (22 جدی) در برگه فیسبوکش نوشته است که این آمار نهایی نبوده و ممکن است افزایش در آن شکل بگیرد.

او در ادامه می‌نویسد: «ما توانسته ایم نزدیک به پنجصد بلند منزل را در شهر کابل موقعیت یابی – عکاسی و از دید جریمه و تخلف تخمین نماییم. این دوسیه ها یک دید تقریبی برای چه باید کرد ارایه میدهد.»

به گفته معاون نخست رئیس جمهور، بیشترین بلند منزل هایی که در کابل ساخته شده اند، تصدیق مقاومت بر زلزله را بدست نیاورده و اگر این سند را در اختیار نداشته باشند، دولت در برابر بروز هرگونه وقایع مسئولیت نخواهد داشت. 

«مطالعه بلند منزل ها از دید زلزله بی نهایت مهم و حیاتی است. بلند منزل هایی که اکنون ساخته شده اند باید تصدیق مقاومت بر زلزله را بدست آرند.»

ازسوی هم امرالله صالح می گوید، فرستادن مقرره وضع جریمه برتخلفات ساختمانی به کابینه، تا ده روز دیگر به تعویق افتاد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر