14:08 16 جنوری 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 11
ما را در دنبال کنید

در تازه‌ترین اقدام دست‌کم 15 مشاور این وزارت را زیر نام اصلاحات و جلوگیری از تورم تشکیلاتی، برکنار کرده است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از سلام وطندار، رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف که از مجلس نماینده‌گان رأی تأیید نگرفته است، زیر نام اصلاحات حدود، 15 مشاور را در این وزارت از کار سبک دوش کرده است.


درهمین حال برخی از مشاوران برکنار شده سرپرست وزارت معارف را به سیاسی ساختن این وزارت متهم کرده اند. آنان گفته اند که سرپرست وزارت معارف چهره‌های نزدیک به خود را در این وزارت مقرر کرده است.
حمیرا قادری، مشاور وزارت معارف که به تازه‌گی از سرپرست این وزارت برکنار شده گفته است: هم‌اکنون بیش از هر زمان دیگری زدوبندهای سیاسی، بحث‌های قومی، سمتی و زبانی در معارف کشور اوج گرفته است.
خانم قادری افزوده است که به تازه‌گی شماری از چهره‌ها از مکتب خصوصی رنگینه حمیدی، در وزارت معارف مقرر شده اند. به گفته مشاور پیشین وزارت معارف جابه‌جایی افرادی که دانش و تخصص اداری معارف را ندارند، سبب شده که مشکلات بیش از پیش دامن‌گیر معارف کشور شود.
این درحالیست که نجیبه آرین، سخنگوی وزارت معارف تصمیم برکناری مشاوران به هدف اصلاحات و جلوگیری از تورم تشکیلاتی در این نهاد گرفته شده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر