08:49 04 مارچ 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

اداره امور ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه جدیدش ادعای یک نماینده مجلس در مورد قرارداد تامین سبزیجات این اداره را رد کرده است.

به گزارش اسپوتنیک، ادارهٔ امور ریاست جمهوری در اعلامیه‌اش با رد ادعای نماینده مجلس نوشته است تمامی جزئیات قراردادهای تدارک سبزیجات را از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی به شورای ملی گزارش داده است.
بر أساس این اطلاعات به طور مجموعی در سال مالی ۱۳۹۹حدود ۳۳ میلیون افغانی که حدود ۴۲۸ هزار دالر امریکایی می شود، به مصرف رسیده است.
اداره أمور رقم ۳۰ میلیون دالری که از سوی نمایندۀ مردم در ولسی جرگه ارایه شده است را رد کرده است.
به گفتهٔ این اداره هزینه‌های این اداره نه تنها شامل مهمانان داخلی و خارجی رییس جمهوری، بلکه شامل «پانزده هزار تن کارمندان ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، شورای عالی مصالحه به رهبری محترم داکتر عبدالله عبدالله، ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی مربوط دفتر شورای امنیت ملی و واحدهای جانبی که شامل دفتر محترم حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، دفتر معاون اول ریاست جمهوری، دفتر معاون دوم ریاست جمهوری، ادارۀ عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری، ادارۀ تدارکات ملی، واحد تسهیل سرمایه گذاری، ادارۀ ارتباطات استراتیژیک و عامه، ادارۀ پالیسی و استراتیژی و شرکت انکشاف ملی» نیز میشود.
این اداره از مجلس خواسته است تا با نشر اطلاعات نادرست سبب تخریب اذهان عامه نشود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر