09:46 09 مارچ 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

تعدادی از اعضای مجلس نماینده‌ گان نسبت به سرنوشت گنجینه طلایی باختر که پشتوانه پول ملی کشور به حساب می‌رود، ابراز نگرانی کردند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از هشت صبح، میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌ گان در نشست روز چهارشنبه، هشتم دلو این مجلس با اشاره به گزارش دفتر سر مفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان درباره قاچاق پول از ترمینال‌های ویژه میدان هوایی کابل گفت: «اگر چنین فساد گسترده ادامه پیدا کند، مطمین باشید که گنجینه طلایی باختر در امان نخواهد بود».

​رییس مجلس نماینده ‌گان گفت که طبق گزارش سیگار، پول نقد به گونه غیرقانونی از طریق دروازه‌های ویژه میدان هوایی کابل به خارج کشور انتقال می‌یابد. او تأکید کرد که حکومت در برابر مجلس نماینده‌گان و مردم مسوولیت دارد که پاسخ بدهد این پول‌ها را کی‌ها به خارج کشور انتقال می‌دهند.

​میررحمان رحمانی تأکید کرد که باید هرچه زودتر گنجینه طلایی باختر به یکی از معتبرترین کشورهای جهان به صورت امانت فرستاده شود؛ زیرا بانک مرکزی کشور فاقد اعتبار است.

نیلوفر ابراهیمی، عضو دیگر مجلس نماینده‌گان نیز در نشست روز چهارشنبه گفت که گنجینه باختر پس از ۱۳ سال و گردش در ۱۳ کشور با سودآوری ۳۱۴ میلیون به کشور برگردانده شده است.

او گفت که مردم با توجه به فضای بی‌اعتمادی که نسبت به حکومت دارد و بانک مرکزی فاقد اعتبار است، نگران سرنوشت گنجینه باختر هستند. بانو ابراهیمی گفت که برگرداندن گنجینه باختر او را به یاد دوران حاکمیت طالبان می‌اندازد که برای ساعت‌ها سیستم امنیتی بانک مرکزی خاموش شده بود تا به «گاو صندوق‌ها» دست برد زده شود.

او با اشاره به خاموش شدن کمره‌های امنیتی بانک مرکزی که چند ماه پیش گزارش شد، نسبت به سرنوشت گنجینه باختر ابراز نگرانی کرد.

نیلوفر ابراهیمی تأکید کرد که با آوردن این گنجینه ارگ نیشینان نشان داده‌اند که از وضعیت کشور آگاهی ندارند و یا هم «پلان شوم» درباره گنجینه باختر دارند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر