23:03 27 فبروری 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

عضو هیئت مذاکره کننده طالبان می‌گوید که داعش در افغانستان شکست خورده است.

به گزارش اسپوتنیک، عباس استانکزی در نشست خبری در مسکو می‌گوید که اشخاص مختلف، حکومت‌های مختلف و اوقات مختلف این گروه‌ها را وارد می‌کند و می‌گویند در افغانستان گروه‌های القاعده، داعش و گروهای دیگر وجود دارد.
وی گفت: "ما تمام این ادعاها را بخاطری رد می‌کنیم که تعهدی که در توافق نامه داریم این است که متعهد در مقابله با داعش هستیم ."
عضو رهبری طالبان ضمن اینکه می‌گوید اعضای گروه ما هزاران قربانی را بخاطر ازبین بردن داعش داده گفت: "فعلا در افغانستان وجود دارد اما بسیار ضعیف، ما آنها را ازبین بردیم.
او می‌گوید که گروه‌های دیگری که در افغانستان سر زبان‌ها می‌شود از سوی حکومت کابل به نام‌های مختلف اعلام می‌شود تا اذهان عامه و جامعه جهانی را مشخوش بسازند."
وی گفت: "فعلا القاعده در افغانستان وجود ندارد نه پایگاه دارد و نیز جنگجویان آنها در این کشور نیستند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر