11:33 26 سپتمبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 43
ما را در دنبال کنید

عضو گروه رهبری طالبان می‌گوید که یگانه گروهی که مانع گفتگوهای صلح می‌شود، دولت کابل است.

به گزارش اسپوتنیک، عباس استانکزی در نشست خبری در مسکو می‌گوید، امروز با حکومت کابل که خواستار صلح هم نیستند بازهم بخاطر صلح و بخاطر آینده مردم افغانستان آماده گفتگو شدیم و بحث می‌کنیم.


استانکزی افزود: آرزو داریم که در افغانستان صلح برقرار شود، اما در حضور قوت های خارجی توقع نداشته باشید که ما سلاح خود را پایین بانیم.
وی می‌گوید که اگر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان از جنگ دست بردارد و بگوید که استعفا می‌دهم و حکومت جدیدی را بخاطر صلح قربانی می‌دهم، ما حاضر هستیم صلح کنیم.
این عضو رهبری طالبان می‌گوید که یگانه مانع صلح درحال حاضر حکومت اشرف غنی است. او گفت که یکی از غیرصادق بودن آنها این است: تیمی را که انتخاب کردند و بالای میز مذاکره گفتگو می‌کنند، صلاحیت مکمل ندارند.
او در جواب سوالی که آتش بس بستگی به استعفای غنی دارد گفت: "درحال حاضر با هیت آنها گفتگو می‌کنیم و آتش بس در اجندای ما شامل است، نظام آینده، قانون اساسی، حقوق زن، حقوق بشر و دگیر موضوعات در افغانستان و آتش بس نیز یکی از موضوعات اجندا است. وقتیکه ما به موضوع آتش بس می‌رسیم، کوشش می‌کنیم که به توافق هردوجانبه برسیم.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر