13:55 06 مارچ 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 33
ما را در دنبال کنید

گروه طالبان می‌گویند که هیچ نوع مخالفت با فقه جعفری در افغانستان ندارند.

به گزارش اسپوتنیک، عباس استانکزی معاون دفتر سیاسی طالبان امروز در نشست خبری در مسکو درباره فقه جعفری اظهار داشت: برادران شیعه‌ ما که در افغانستان وجود دارند، ما به تمام اصول و مسائل آنها احترام داریم.
معاون دفتر سیاسی طالبان می‌گوید که در طول تاریخ برای آنها جبر و ستم وجود نداشته و فعلن هم ندارد و در آینده هم ما تضمین می‌کنیم که در تمام موارد مذهبی خود مشکلی نخواهند داشت و آزاد خواهند بود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر