03:57 06 مارچ 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 21
ما را در دنبال کنید

معین وزارت صحت عامه افغانستان از سوی رئیس جمهور این کشر به حیث سرپرست این وزارت گماشته شد.

به گزارش اسپوتنیک، دواخان مینه پال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در تویترش نوشته است، که داکتر وحید مجروح، از سوی رئیس جمهور به حیث سرپرست گماشته شد؛ تا کارهای این وزارت را به پیش ببرد.

داکتر وحید مجروح، پیش از این به حیث معین عرضۀ خدمات صحی وزارت صحت این کشور ایفای وظیفه می نمود.

یادآوری می کنیم، که به تاریخ هشتم جدی سال روان، یک کمیته مشترک امنیت ملی و دادستانی کل افغانستان، چهار تن از نزدیکان داکتر احمد جواد عثمانی را، به اتهام فساد دستگیر کرد و سه روز پس از آن، عثمانی به اساس حکم رئیس جمهور از وظیفه برکنار شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر