افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 11
ما را در دنبال کنید

شرکت برق‌رسانی (برشنا) اعلام کرده که در یک سال گذشته بیش از 50 بار برق وارداتی به افغانستان قطع شده است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از تلویزیون یک، مسوولان این شرکت می‌گویند که ناامنی و نبرد های مسلحانه در کشور، عامل اصلی قطع شدن لین‌های برق وارداتی به افغانستان می‌باشد.

حکومت افغانستان سالانه بیش از دو صدمیلیون دالر را از کشور های ازبیکستان، تاجیکستان و ترکمنستان برق خریداری می‌کند.

مسوولان شرکت برشنا در برنامه‌ی حساب دهی دولت به ملت می‌گویند که کمک‌های بانک جهانی برای ساخت بند برق در افغانستان مشروط به رضایت پاکستان است.

به گفته‌ی آنان در صورت که دولت افغانستان از بودجه‌ی خود در افغانستان بند برق را بسازد نیاز به رضایت پاکستان ندارد.

نبود بند های تولیدی برق در داخل افغانستان چالشی بود که در بیست سال گذشته هیچ توجهی به آن نشده است

حالا شرکت برشنا می‌گوید آنان مجبور اند سالانه دو صد میلیون دالر را بابت برق های وارداتی به کشورهای همسایه پرداخت کنند.

نزدیک به چهل درصد کل نفوس کشور تحت پوشش توزیع برق شرکت برشنا قرار دارد و در یک سال گذشته هم عواید این شرکت نسبت به سال گذشته دو میلیارد افغانی افزایش یافته است

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر