21:54 02 مارچ 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

دادگاه مرکز عدلی و قضایی هر یک از سناتوران متهم به دریافت رشوه را محکوم به ده سال زندان کرد.

به گزارش اسپوتنیک، دادستانی کل افغانستان امروز نوشت: لیاقت‌الله بابکرخیل فرزند فیض محمد، محمدانور باشلیق فرزند قربان و عظیم قویاش فرزند محمدکریم اعضای مجلس بزرگان به اتهام مطالبه ۶۰‌هزار دالر امریکایی رشوت، از سوی محکمۀ ابتدائیه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری مورد محاکمه قرار گرفتند.
در ادامه این خبرنامه آمده است، که این سه تن که به عنوان هیأت به‌هدف بررسی ادارات عایداتی از جمله گمرک بندر حیرتان، از سوی مجلس بزرگان به ولایت بلخ توظیف شده بودند به تاریخ ۷ میزان ۱۳۹۹ خورشیدی از سوی دادستانی کنترل و مراقبت در همکاری با نهاد‌های کشفی طور بالفعل با اخذ ۴۰هزار دالر امریکایی از مجموع ۶۰ هزار دالر مطالبه شده دستگیر گردیده و قضیه به تاریخ ۲۳ میزان ۱۳۹۹به خاطر بررسی‌های بیشتر و تکمیل تحقیقات به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری فرستاده شده بود.
دادستانی کل افغانستان افزوده است، که دادستان موظف قضیه پس از جمع‌آوری اسناد، شواهد، مدارک و تکمیل روند تحقیق بر مبنای قانون؛ با ترتیب هفت دلیل الزام علیه متهمان، برای مجازات آنان فقرۀ دوم مواد ۳۷۰، ۳۷۱ و ۳۸۵ کودجزا را که بیش از ده سال زندان پیش‌بینی گردیده، از پیشگاه محاکم درخواست مجازات کرده است. هیأت قضایی محکمۀ ابتدائیۀ مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، مطابق بند۲ مادهء ۳۷۰ بند ۶ مادهء ۳۷۰ مادهء ۳۸۵کودجزا؛ با حضورداشت وکیل مدافع و غیابت متهمین برای هریک از متهمین ده‌سال و یک‌ماه حبس تنفیدی و پرداخت مبلغ ۴۰هزار دالر جریمه نقدی طور تضامن؛ محکوم به مجازات شدند.
دادستانی کل یادآوری کرده است، که دوهفته پیش شهردار هرات با شش‌ تن دیگر از سوی این مرکز به اتهام جرایم فساد اداری به سه‌سال زندان و پرداخت ۷۵هزار دالر نیز محکوم به مجازات شده بودند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر