07:28 03 مارچ 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

وزارت مهاجرین، تعداد افرادیکه از کشورهای خارجی به افغانستان برگشتند را اعلام کرد.

به گزارش اسپوتنیک، نورالرحمن اخلاقی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در مرکز رسانه ها سخنرانی می‌کرد، گفته است که عامل اصلی مهاجرت ها و بیجاشدگی های داخلی به گفته وزیر امور مهاجرین جنگ افروزی ها و ناامنی های خلق شده توسط گروه تروریستی طالب است.


آقای اخلاقی می‌افزاید در سال جاری 76 هزار خانواده در سراسر کشور بیجاشده و وزارت توانسته است به 98 هزار خانواده کمک رسانی بکند.
وزیر مهاجرین گفت: "در سال 1399 حدود 850 هزار نفر از مجموع کشورهای میزبان به وطن بازگشت و به نیازمند ترین آنان کمک شده است. دراین میان حدود 831 هزار و 696 نفر از ایران، هشت هزار و 223 نفر از پاکستان، 11 هزار و 900 نفر در سال 2020 از ترکیه و یک هزار و 282 نفر در سال 2021 از ترکیه و همچنان از کشورهای اروپایی 935 نفر(259 نفر اجباری و 676 نفر داوطلبانه) در سال 2020 و (31) نفر(29 نفر اجباری و 3 نفر داوطلب) در سال 2021 می باشد."
وی می‌گوید که وزارت امور مهاجرین و عودت به 10 فیصد از بازگشت کنندگان نیازمند که از ایران آمده اند و همه ای بازگشت کنندگان ترکیه کمک رسانی بشری نموده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر