03:08 06 مارچ 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 02
ما را در دنبال کنید

نتیجه ارزیابی خبرگزاری پژواک نشان می‌دهد که 52 درصد خاک افغانستان، تحت کنترول طالبان قرار دارد و بیش از 59 درصد مردم در مناطق تحت کنترول دولت زنده‌گی می‌کنند.

به گزارش اسپوتنیک، یافته‌های خبرگزاری پژواک هم‌چنین نشان می‌دهد که دولت و طالبان در ارایه فیصدی بخش‌های زیر کنترول شان مبالغه می‌کنند.

بربنیاد این ارزیابی، دولت نزدیک بر 46 درصد خاک کشور، کنترول دارد و در این مناطق 59 درصد مردم زنده‌گی می‌کنند و نزدیک به سه درصد خاک تحت کنترول هیچ طرفی نمی‌باشد.

یافته‌ها نشان می‌دهد که از جمله تمام مساحت کشور، بیش از 337 هزار کیلومتر مربع مساحت تحت کنترول طالبان و حدود 297 کیلومتر مربع مساحت تحت کنترول دولت می‌باشد؛ اما بیش از 18 هزار کیلومتر مربع مساحت کشور به شکل کامل تحت کنترول هیچ طرفی نیست.

طبق ارزیابی، دولت در زون مرکزی؛ نزدیک بر 83 فیصد، در زون پایتخت بر بیش از 65 فیصد، در زون شرق نزدیک بر 60 فیصد، در زون شمال‌شرق بر بیش از 52 درصد و در زون جنوب‌شرق بر نزدیک به 52 درصد، در زون شمال بر 40 درصد، در زون جنوب بر 33 درصد و در زون غرب بر بیش از 28 درصد خاک کشور کنترول دارد.

اما طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله، نتیجۀ ارزیابی پژواک را بی‌اساس خوانده‌است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر