04:01 06 مارچ 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

والی هرات با نشر پیام ویدیویی از گام های که این مقام برای مهار آتش سوزی انجام داده خبر داد. 

به گزارش اسپوتنیک، وحید قتالی والی هرات با نشر پیام نوشتاری و ویدیویی از گام هایی که برای مهار آتش سوزی گمرک اسلام قلعه برداشته است خبر داد.

مقام ولایت هرات نوشته است: گوشه یی از اقدامات و اجراات مقام ولایت هرات در پیوند به آتش سوزی درگمرک اسلام قلعه!
1. ایجاد کمیته خاص مدیریت بحران در نخستین دقایق آغاز این آتش سوزی
2. تشریح ابعاد وسیع این آتش سوزی و مطرح ساختن تقاضای همکاری های عاجل اضطراری از طریق وزارت های دفاع، امورداخله، موسسات محلی، ملی و بین المللی از جمله حمایت قاطع
3. بسیج امکانات محلی از ادارات ملکی گرفته تا منابع مردمی بخاطر مهار آتش سوزی
4. تخلیه مصئون محموله ها وتانکر های باقی مانده از محموله رویداد با همکاری سکتور خصوصی
5. اعزام معاون مقام ولایت به محل رویداد بخاطر مدیریت انتقال محموله ها
6. رایزنی و گفتگو با منابع دیپلوماتیک از مجرای وزارت امور خارجه بخاطر تدارک همکاری های هوایی آتش نشانی
7. پیگیری لحظه به لحظه رویداد و اقدامات ادارات محلی در گمرک اسلام قلعه
8. اتخاذ تدابیر جدی امنیتی درمسیر شاهراه هرات اسلام قلعه
9. تدویر جلسه فوق العاده با سکتوری خصوصی وشنیدن خواست ها ونظریات شان
قابل یاد آوریست، که تا اکنون از میزان دقیق خسارات این آتش سوزی مشخص نیست ولی از نخستین لحظات وقوع آتش سوزی، اقدامات جدی و همه جانبه بخاطر بسیج امکانات ادارات ملکی و نظامی در جهت مهار آتش سوزی و محافظت از سرمایه های ملی و مردمی آغاز شد که تا اکنون بدون وقفه ادامه دارد.

پیش از این مقام های هرات گفته بودند، که نزدیکای ساعت ۱۲:۳۰ یک تانکر گاز در گمرک اسلام قلعه، افغانستان منفجر شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر