06:30 23 سپتمبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 21
ما را در دنبال کنید

بانک جهانی اعلام کرده که این بانک، یک بسته کمک بلاعوض 97.5 میلیون دالری برای افغانستان تصویب کرده است.

به گزارش اسپوتنیک، به نقل از "رسانه های خبری افغانستان" بانک جهانی اعلام کرده است که این بانک، یک بسته کمک بلاعوض مالی 97.5 میلیون دالری اداره انکشاف بین المللی را که بخش فراهم کننده کمک های مالی گروپ بانکی جهانی برای فقیرترین کشورهای جهان است، برای افغانستان تصویب کرد.

بانک جهانی می گوید که این کمک، در راستای فراهم سازی مداوم حمایت های نقدی برای افغان های آسیب دیده از خشکسالی و شیوع ویروس کرونا و همچنان بهبود شرایط مصؤنیت غذایی در افغانستان  به مصرف خواهد رسید.

بخشی از این کمک مالی برای ایجاد یک سیستم هشدار دهنده و پاسخگویی زودهنگام به تاثیرات خشکسالی در افغانستان هزینه خواهد شد.

این کمک، در چوکات  پروژه هشدار اولیه و پاسخگویی زودهنگام به تاثیرات خشکسالی در افغانستان هزینه خواهد شد. قرار است این پروژه اقدامات و فعالیت های جاری در بخش کمک های بشری را تقویت کرده و کمک های نقدی بدون قید و شرط و فرصت های کار در بدل پول را برای حدود  2،2  میلیون تن در 78 ولسوالی که از ناحیه خشکسالی و عدم مصؤنیت غذایی آسیب دیده اند، فراهم نماید. 

بانک جهانی می گوید که این پروژه به گونه مستمر و منظم کمک های مالی مورد نیاز را برای خانواده های آسیب پذیر روستایی در سراسر کشور جهت تقویت شرایط زندگی آنها قبل از وقوع و در جریان خشکسالی فراهم می کند.

این کمک مالی جدید اداره انکشاف بین المللی بخشی از یک بسته کمکی222 میلیون دالری برای پروژه انعطاف است که 115 میلیون دالر آن از جانب صندوق بازسازی افغانستان که به نمایندگی از 34 نهاد بین المللی و کشورهای کمک کننده توسط بانک جهانی مدیریت می گردد، 8 میلیون دالر از سوی  سازمان جهانی خطرات مالی و 2 میلیون دالر دیگر آن توسط صندوق وجهی برنامه انعطاف پذیری در برابر تغییرات اقلیمی فراهم می گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر