افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 31
ما را در دنبال کنید

رئیس بنیاد شهید احمدشاه مسعود و رهبر وفاق ملی در رأس یک هیأت عالیرتبهٔ سیاسی با عمران خان صدراعظم پاکستان دیدار نمود.

به گزارش اسپوتنیک، احمدولی مسعود، برادر احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان، در رأس یک هیأت عالیرتبهٔ سیاسی با عمران خان صدراعظم پاکستان دیدار نموده و در مورد پروسهٔ صلح فراگیر، راه اندازی گفتگو و گشایش روابط اقتصادی، سهولت سازی برای تجار افغانستان، صدور کارت برای گردش آزاد مهاجرین، حق باز نمودن حساب بانکی برای مهاجرین افغانستان، اهدأ بورسیه های درسی برای محصلین، کمک به سیستم طبی در افغانستان و نامگذاری محلهٔ بنام قهرمان ملی افغانستان در اسلام آباد پایتخت پاکستان تفاهمات اولیه میان دو طرف صورت گرفت.
این درحالیست که پیش از این، شورای شهرداری پاریس تصمیم گرفت تا به پاس مبارزات صلح‌جویانه و آزادی بخش قهرمان ملی افغانستان شهید مسعود، مکانی را در شهر پاریس به افتخار ایشان نام‌گزاری کند. درعین حال، وزارت خارجه افغانستان بضمن سپاسگزاری گفت که این اقدام، نمایان‌گر عمق مناسبات دوستانه میان افغانستان و فرانسه می‌باشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر