افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 60
ما را در دنبال کنید

ازبکستان، افغانستان و پاکستان گروه های کاری برای ساخت راه آهن مزار شریف-کابل-پیشاور ایجاد کردند.

به گزارش اسپوتنیک، برای اجرای پروژه احداث راه آهن مزار شریف-کابل-پیشاور، گروه های کاری از نمایندگان ازبکستان، افغانستان و پاکستان ایجاد شده است.

این مطلب را فورکات سیدیکوف، معاون وزیر امور خارجه ازبکستان روز جمعه در سخنرانی خود در مرکز مطبوعات ملی این کشور اظهار داشت.

به گفته وی، در حال حاضر توافق نامه های مقدماتی در مورد ساخت یک کریدور حمل و نقل ترانس افغان به آسیای میانه و اقیانوس هند متصل شده است. ازبکستان ، افغانستان و پاکستان در اوایل فبروری "نقشه راه" برای ساخت راه آهن مزار شریف-کابل-پیشاور را امضا کردند.

این پروژه قرار است در ماه مه آماده شود، ساخت این کریدور در ماه سپتامبر آغاز می شود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر