00:48 04 اگست 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

وزارت مهاجرین و عودت کننده گان می‌گوید که در سال روان خورشیدی بیش از 70 هزار خانواده به دلیل جنگ‌ها بی‌جا شده‌اند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از آریانا نیوز، نورالرحمان اخلاقی وزیر مهاجرین و عودت کننده‌گان در برنامه پاسخگویی دولت به ملت می‌گوید که روند کمک رسانی به این خانواده‌ها به همکاری نهادهای بین‌المللی آغاز شده است.

آقای اخلاقی در این باره گفت: «بیش از 17 هزار خانواده از سوی حکومت تحت پوشش کمک ها قرار گرفته است که به هر خانواده مبلغ 15 هزار افغانی کمک می‌شود. باقی مانده از سوی نهاد های بین‌المللی کمک شده است».

محمد قاسم، یک تن از باشنده‌گان فاریاب که از اثر جنگ‌ها به کابل بیجا شده است که می‌گوید که زنده‌گی دشواری را تجربه می‌کند.

محمد قاسم می‌گوید: «ما در خانه 10 نفر استیم. یک بچه هشت ساله دارم، او هم روزانه روی سرک کثافات جمع‌آوری می‌کند».

در حالیکه حکومت از آغاز روند توزیع کمک‌های زمستانی سخن می‌گوید اما خانواده های بی‌جا شده از بی‌توجهی حکومت انتقاد می‌کنند.

بر اساس آمارهای وزارت مهاجران و عودت کننده گان، در بیش از 18 سال گذشته حدود چهار میلیون نفر در داخل افغانستان به دلیل جنگ‌ها بی‌جا شده‌اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر