13:11 03 اگست 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز با رئیس و اعضای شورای سرتاسری صرافان افغانستان دیدار کرد و مشکلات و خواست های آنان را استماع نمود.

به گزارش اسپوتنیک، ارگ ریاست جمهوری با نشر یک خبرنامه اعلام کرد که در این دیدار که در قصر چهارچنار ارگ انجام شد، ابتدا میرافغان صافی رئیس شورای سرتاسری صرافان افغانستان صحبت کرد و ضمن تشکری از توجه رئیس جمهور به صرافان، گفت که ما می خواهیم تا جواز های انفرادی صرافان تمدید شود و اخذ جوازهای انفرادی و شرکتی اختیاری گردد.

بعداً خان محمد سرفراز باز و بهاوالدین رحیمی به نمایندگی از سایر صرافان صحبت کرده، گفتند که صرافان در زمینۀ حواله جات، انتقال پول و خرید و فروش اسعار مصروف خدمت به وطن اند.
آنان مشکلات شان را مورد مورد انتقال پول به خارج کشور مطرح کردند و گفتند صرافان به بخاطر مشکلات امنیتی، کمبود امکانات از قبیل برق و عدم دسترسی به انترنت نمی توانند جوازهای انفرادی شان را به جوازهای شرکتی تبدیل کنند.

این خبرنامه می افزاید که اجمل احمدی سرپرست دافغانستان بانک صحبت کرده، گفت: اصول این است که قانون مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم باید تطبیق گردد.
وی در مورد سهولت های فراهم شده از سوی دافغانستان بانک به صرافان، معلومات داد و تاکید کرد که باید صرافان جواز شرکتی شان را بگیرند و ما آماده هستیم تا در این خصوص سهولت های بیشتر را به آنان فراهم سازیم.

سرپرست دافغانستان بانک گفت که اگر جوازهای انفرادی تمدید گردد، نگرانی وجود دارد که مشکل ادامه یابد و به صورت بنیادی حل نشود.
بعداً محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه صحبت کرد و در مورد نشست های خویش با صرافان بخاطر حل مشکلات آنان، معلومات ارائه نمود.
در ادامه خبرنامه آمده است که رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان، گفت که لوی څارنوالی به زودترین فرصت ممکن، مشکل صرافان را در قسمت انتقال پول حل نماید.

رئیس جمهور بر ایجاد فضای اعتماد میان حکومت و صرافان تاکید کرد و گفت که ما باید در مدت یک هفته بر اساس اصول به نتیجه برسیم.
رئیس جمهور غنی افزود که ما باید هدف مشترک داشته باشیم و در همکاری و تفاهم مشکلات را به گونۀ بنیادی حل کنیم. وی از مسئولین دافغانستان بانک و اتحادیه صرافان خواست تان پیشنهادات مشخص شان را بخاطر بیرون رفت از این مشکل، ارائه نمایند.

در اخیر این دیدار، میرافغان صافی رئیس شورای سرتاسری صرافان افغانستان با ابراز امتنان از رئیس جمهور بخاطر رسیدگی به مشکلات آنان، گفت که از فردا اعتصاب صرافان پایان می یابد و مارکیت های صرافی در تمام افغانستان باز خواهند شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر