افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 60
ما را در دنبال کنید

لوی سارنوالی گفته است که این دو عضو پارلمان به علت اطلاعات گمراه کننده به سارنوالی معرفی شده اند.

به گزارش اسپوتنیک، جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی، به تلویزیون یک می‌گوید که احمدشاه رمضان نماینده مردم بلخ و نسیمه‌ نیازی نماینده هلمند در مجلس نمایندگان، به علت دادن اطلاعات گمراه کننده دربارۀ ثبت دارایی‌های شان به کمیسیون مبارزه با فساد اداری دادستانی کل معرفی شده‌اند.

حکومت در ماه سرطان امسال از مقام‌های بلندپایه دولتی و اعضای مجلس نماینده‌گان خواست که دارایی‌های شان را ثبت کنند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر