07:18 21 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 29
ما را در دنبال کنید

شماری از کاربران صفحات اجتماعی به سلامی سرباز به یکی از خواننده‌های مشهور افغانستان (آریانا سعید واکنش نشان داده اند.

به گزارش اسپوتنیک، ویدیو سلامی زدن نظامی‌ها به خانم آریانا سعید و همسرش سوژه داغ کاربران شبکه های اجتماعی شده است. به باور کاربران شبکه‌های اجتماعی سلامی زدن نظامی‌ها به آریانا سعید و همسرش توهین به عزت و وقار سربازانِی است که در خط نخست جنگ از خاک و نوامیس افغانستان دفاع می‌کنند.
درهمین حال، ذبیح شادان کاربر فیسیبوک در واکنش به سلامی سرباز نوشته است، قابل توجه وزارت دفاع ملی و حکومت: "لطفاً حیثیت و آبروی ارتش ملی را پامال نسازید؛ سلامی زدن و پهن کردن فرش سُرخ برای آریانا سعید و امثال‌هم، نهایت جنایت در حق سربازان باعزت ارتش و نیروهای امنیتی افغانستان است."


امید آرمان یکی دیگر از کاربران گفته است: "و اینگونه وقار سرباز های مان را زیر پاه میکنند سلامی زدن عسکری به آریانا سعید و حسیب سعید لطفاً این سلامی را به مادر سربازان شهید بزنید و فرش سرخ را زیر پاهای آنها هموار کنید.


محسنی بهشتی، در واکنش به سلامی سرباز به خانم آریانا گفته است: "لعنت به کسانی که عزت و وقار سرباز میهن مان را به بازی گرفته و دستور سلامی زدن به آریانا سعید و حسیب سائید را میدهد.


ازسوی هم، رابعه سادات یکی دیگر از کاربران فیسبوک در این باره اظهار نظر نموده است: به باور من سلامی زدن به آریانا سعید و همسرش توهین به عزت و وقار سربازانِ است که در خط نخست جنگ از خاک و نوامیس این وطن دفاع می‌کنند. لطفاً حیثیت و عزت این نیروهای قهرمان را نگه بدارید!


عبید امیری کاربر دیگری نیز با نشر ویدیویی در واکنش به این عمل نوشته است: فسران ارتش ملی در جشنواره فیلم سرباز به منظور سپاسگزاری از خود شان روی فرش خاکستری ایستاده اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر