16:17 17 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

همسر رئیس جمهور غنی در اولین نشست شورای عالی زنان گفته که ایجاد این شورا ثابت می‌سازد دولت جمهوری اسلامی افغانستان حامی زنان کشور است.

به گزارش اسپوتنیک، به نقل از دفتر رسانه‌ی ارگ، نخستین نشست شورای عالی زنان به ریاست رئیس جمهور غنی عصر دیروز یک‌شنبه (10 حوت) در ارگ برگزار شد.

رئیس جمهور غنی ایجاد این شورا را افتخار بزرگ دانسته و گفته که اکنون زنان افغان از خود نمایندگی می‌کنند و صدای آنان هر روز رساتر می‌گردد.

آقای غنی تصریح کرده که در گذشته تمرکز روی نقش دومی زن بوده، اما امروز تاکید روی نقش کلیدی زن به عنوان زن افغان و زن شهروند دارای حقوق مساوی با مردان می‌باشد که این خود یک اصل مسلم قانون اساسی کشور است.

رئیس جمهور طرزالعمل این شورا را با عضویت وزارت‌های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و اقتصاد به حیث عضو دائم مورد تأیید قرار داد و در قسمت پیشنهادات زنان ولایات هدایت صادر کرد تا تمام پیشنهادات متذکره سکتوربندی شده و به شکل جداگانه در جلسات شورای عالی زنان ارائه گردد.

خانم رولا غنی نیز در این نشست ضمن تشکری از رئیس جمهور بخاطر ایجاد شورای عالی زنان، گفته که ایجاد این شورا، ثابت می‌‎سازد، دولت حامی زنان است و با این قدم بزرگ، زمینه پیشرفت آنان در سطوح تصمیم گیری فراهم می‌گردد. 

به گفته او، ایجاد شورای عالی زنان یک اقدام تاریخی بوده که زمینه دسترسی زنان را به رهبری دولت فراهم ساخته است.

گفتنی است که شورای عالی زنان به تأسی از فرمان شماره (55) مؤرخ 22/5/1399 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به منظور تطبیق تعهدات و دریافت راه‌های حل مشکلات زنان در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی ایجاد شده‌است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر