06:10 12 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 15
ما را در دنبال کنید

پسر رهبر حزب اسلامی افغانستان گفته است، که اگر به هواداران شان اجازه ورود به کابل داده نشود، پسته های امنیتی را از مسیرشان دور خواهند کرد.

به گزارش اسپوتنیک، حبیب الرحمان حکمتیار پسر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان گفته است، که نیروهای امنیتی به شماری از هواداران این حزب در منطقه پلچرخی کابل اجازه داخل شدن را نداده اند.

وی می‌گوید، که اگر به هواداران شان اجازه داده نشود، هواداران شان پسته‌های امنیتی را از مسیر شان دور خواهند نمود.

هواداران حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از بهر آنچه عمل نکردن حکومت به توافق نامه صلح با این حزب میدانند، امروز به جاده‌ها ریختند.

 

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر