06:59 21 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

رییس جمهور غنی می گوید اسلام آباد باید این جنگ اعلام ناشده را خاتمه دهد و افغانستان آزاد، مستقل و دیموکراتیک را بپذیرد.

به گزارش اسپوتنیک،  رییس جمهور غنی امروز دوشنبه (۱۸حوت) در مراسم اختتامیه کنفرانس منطقوی «امن و ثبات» که در آن شماری از بزرگان و زنان از جنبش تحفظ پشتون و حزب عوامی ملی از خیبر پشتونخوا و خیبر پشتونخوای جنوبی پاکستان نیز حضور داشتند در ارگ ریاست جمهوری گفت که حکومت افغانستان متعهد است که بحران کنونی را به گونه اساسی به پایان برساند.

غنی تاکید کرد که پاکستان باید به جنگ اعلام ناشده با افغانستان خاتمه دهد و افغانستان آزاد، مستقل و دیموکراتیک را بپذیرد.

او در این نشست همچنان بخاطر تغییرات اساسی در زندگی باشندگان دو سوی خط دیورند، بر افزایش تجارت تاکید کرده، افزوده که خواست دو طرف تجارت است.

او خاطرنشان کرد که برای باشندگان دو سوی خط دیورند یک کمپنی مشترک ترانسپورتی ایجاد شود و او در این خصوص به گونه کامل همکاری می کند.

رییس جمهور همچنان به وزارت امور سرحدات و قبایل هدایت داد که بخاطر بازسازی اساسی آرامگاه غنی خان شاعر پشتون، تلاش خود را آغاز کند.  

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر